ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT

TÖMÉSEK

A fogszuvasodás gyakori, az ember életében szinte megkerülhetetlen probléma. Az állandóan fejlődő technikáknak köszönhetően ma már sokféle restaurációs megoldás közül választhatunk.

A páciens számára legmegfelelőbb megoldás megtalálása érdekében egy forradalmian új eszközt alkalmazunk, a digitális szájszkennelést. Ez egy pár perces folyamat, amikor egy elektromos fogkeféhez hasonló kamerát végighúzunk a szájüreg és fogak feszínén. Ez részletes felvételt készít a fogak és a száj teljes állapotáról, amelyet számítógépen kielemzünk.

Amennyiben a felszíni vizsgálat alapján szükség van a mélyebb rétegek megvizsgálására azt rendelőnkben rendelkezésre álló, azonnali eredményt adó digitális röntgenkészülékünkkel végezzük el.

A digitális felvételek elemzése után kezelési terv készül a sérült fogak restaurálására, amelyet a pácienssel megkonzultálunk. Sokszor létezik többféle megoldás is, így a lehetséges opciókat, azok időbeli és anyagi vonzataival együtt ismertetjük és orvosi javaslat mellett a páciens döntésére bízzuk. Számunkra fontos, hogy a pácienseket a kezelési terv elkészítésébe bevonva, az ő élethelyzetükhöz legjobban illeszkedő megoldást válasszuk.

Az első fogaknál tömést, direkt héjat, kerámia héjat és fémmentes koronát vagy hidat készíthetünk a szuvasodás mértékétől függően. Hátsó fogaknál a tömések mellett a betétek (inlay vagy onlay) és a koronák, hidak adják a megoldást.

Töméseket kizárólag fogszínű (fehér) anyagokból készítünk. A tömésekkel a közepes méretű szuvasodást (lyuk), letört fogakat tudunk helyreállítani az első és a hátsó fogak területén.

Nagyfokú fogsérülés, foganyag hiány esetén a metszőfogak területén, elől direkt héjat készítünk tömőanyagból vagy kerámia héjat, fémmentes koronát. Helyreállítjuk a fog eredeti vagy esztétikailag legmegfelelőbb, formáját felszíni struktúráját, áttetszőségét. Direkt héjat egy ülésben, tömőanyagból a fog külső oldalának sérülése vagy a fog letörésekor készítünk.

Foghiány estén híd készítése vagy implantátum a megoldás az esztétikai fogászat szemléleti és tervezési szempontjai szerint. Ha már nagyobb kiterjedésű a szuvasodás a rágófogak területén, ami a fogközöket is érinti, akkor tökéletesebb megoldás inlay-t (betétet) készíteni, mely a fog minden felszínét az eredetivel megegyező formában képes helyreállítani.

BEJELENTKEZEM

INLAY(BETÉT), KORONA

Kiterjedt fogrész sérülés, pusztulás esetén indirekt restaurációt (inlay-onlay-t vagy koronát) kell készíteni a fog eredeti állapotának helyreállításához.

A digitális tervezés, lenyomat segítségével a korábbiaknál sokkal gyorsabban elkészülhetnek ezek a fogpótlások, akár 24 óra alatt is.

A digitális modellezés segítségével elkerülhető a régen annyira kellemetlen lenyomatvétel. A digitális szájszkennerrel előzetesen beszkennelt 3 dimenziós fogtérképbe egy számítógép program segítségével megtervezzük az oda illeszkedő formát. Ezután digitális nyomtatónkkal kinyomtatjuk a prototípust, így akár napokig lehetőség van a forma kipróbálására, korrigálására mielőtt legyártásra kerül a végleges fogpótlás az előre kiválasztott végleges anyagból. Többet a digitális megoldásokról itt olvashat.

Az elkészített restaurációt az előkészített fogba beragasztjuk. Így állítható helyre a fog rágófelszíne és a szomszédos fogak felé tekintő felszíne, mely minimalizálja az étel beékelődésének lehetőségét. A csiszoláskor azonnal ideiglenes műanyag koronát készítünk, melyet a páciens a végleges korona elkészüléséig visel.

Rendelőnkben a legmagasabb minőségű és legkorszerűbb anyagokból készítjük a restaurációs elemeket. A fémmentes korona a biológiailag, esztétikailag a legkorszerűbb megoldás. A fémvázas korona belső része arany vagy kobalt-króm ötvözet, külső látható része kerámia. A hátsó fogaknál inlay (betét) készítése a magas szintű, igényes, minőségi ellátási forma.

Jöjjön el Ön is hozzánk, hogy megtaláljuk az Ön fogai helyreállításához legjobb megoldást!

BEJELENTKEZEM

RÉSZÁRÁS

Nem csak a fogak romlása esetén tudunk segíteni, hanem a természetesen rendezetlenné alakult fogazat korrigálásában is. Kifejezetten esztétikai céllal végzett kezelések a metszőfogak vagy több fog közötti részárása, valamint a fogak szín-, alak- és helyzeti eltéréseit is korrigálni tudjuk ezzel a módszerrel. Részárás esetén a fogakat általában nem elég csak szélesíteni, a magasságukon, hosszukon is változtatni, kell a harmonikus végeredményhez. Ennek pontos megtervezésének legjobb eszköze a digitális fogászat, a számítógépes mosolytervezés, a szájszkenneres 3D beolvasás és az ezt követő 3 dimenziós számítógépes tervezés. Ezt követően speciális prototípusok (képernyőn 2D, kézbe fogható modellen 3D vagy szájba helyezhető 3D prototípus elkészítésével bemutatjuk a végeredmény a végleges kezelés megvalósítása előtt.

Részárásra alkalmas módszerek:

  • Direkt héj (a fogorvos készíti speciális tömőanyagból)
  • Indirekt héj, másnéven porcelán (kerámia) héj (a fog minimális előkészítése után a fogtechnikus készíti el a végleges héjat digitális tervezés és kivitelezés során, amit pár nap múlva a fogorvos ráragaszt a fogra.)

Legyen az Ön fogazata esztétikailag is tökéletes!

BEJELENTKEZEM

BARÁZDAZÁRÁS

A rágófogak rágófelszínén csücsköket és barázdákat találunk. Ezekben a barázdákban az ételmaradék megrekedhet és a felszaporodó baktériumok elindíthatják a fog szuvasodását. A barázdazárás célja az, hogy a szuvasodásra hajlamos fogfelszínre egy védőréteg kerüljön, ezzel meggátolva a fogszuvasodás kialakulását. A barázdazárás a rágófogak mély barázdáinak védelmében végzett, egyszerű fogászati eljárás.

A gyermekek első maradó foga a 6-os fog, mely a tejfogak mögött tör elő kb. 6 éves korban. A lehető leghamarabb érdemes a barázdazárást elkészíteni a fog rágófelszínének teljes előtörése után. A barázdazárás nem fájdalmas kezelés. A frissen előtört fogak felszínét letisztítva – fúrás nélkül különleges, nagy behatoló képességű tömőanyagot viszünk fel a fog felszínére, amely befolyik a barázdák mélyére, így elzárja a szuvasodást keltő lepedék bejutásának útját. Ha már a szuvasodás elindult a barázdákban, akkor homokfúvóval, fúróval ki kell tisztítani a barázdát az anyag behelyezése előtt A barázdazárás általában évekig jó, de a fogorvos rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén pótolja vagy kiegészíti őket.

Jöjjön el Ön is vagy hozza el gyermekét  barázdazárásra!

BEJELENTKEZEM